މީރާ
2 މަސް ކުރިން
މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު މީރާއިން 1.98 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަލައިގަނެފައިވާ ކަމަށް މީރާއިން ބުނެފިއެވެ. މީރާއިން ބުނީ  މި އަދަދަކީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީއަށްވުރެ %133.5 އިތުރު އަދަދެއް ކަމަށެވެ.