އަދާލަތު ޕާޓީ
1 އަހަރު ކުރިން
އިންޑިއާ-އައުޓް ކެމްޕެއިނަކީ އަވަށްޓެރި އިންޑިއާ އާއި މެދު ދިވެހިންގެ ހިތްތަކުގައި ނަފުރަތު އުފެއްދުމަށް ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީނު އިސްވެހުންނަވާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ އަމަލެއް ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީން ބުނެފިއެވެ. އަދާލަތު