އިންޑިއާ
1 އަހަރު ކުރިން
އިންޑިއާގެ ހުޅަނގު ބެންގަލް ސްޓޭޓުގައި ރޭލެއް ފުރޮޅާލާ ހިނގި ހާދިސާގައި 9 މީހަކު މަރުވެ 36 މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ. އިންޑިއަން ރެއިލްވޭސްގެ ތަރުޖަމާނާ ހަވާލާދީ ސީއެންއެން އިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ހާދިސާ ހިނގީ 12