އެމެރިކާ
1 ހަފްތާ ކުރިން
އިންސާނެއްގެ ހަށިގަނޑަށް އޫރުގެ ހިތެއް ލައްވާ، ދުނިޔޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޖަނަވާރެއްގެ ހިތެއް ލެއްވި އިންސާނާގެ ޝަރަފު އެމެރިކާގެ މީހަކަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. މި އަޕަރޭޝަން ކޮށްފައިވަނީ މެރީލޭންޑްގެ ބޮލްޓިމޯ ސިޓީގައި ހުންނަ ހޮސްޕިޓަލެއްގައެވެ. އަދި