އެމްއެންޑީއެފް
8 މަސް ކުރިން
ކ.މާލެއިން ފުރައިގެން ހުވަދު އަތޮޅަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ “މާޒު” ނަމަކަށް ކިޔާ މުދާ އުފުލާ ބޯޓު ފަރަކަށް އަރައިފިއެވެ. މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން ވިދާޅުވީ، 8 މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ އެ ބޯޓު