ފުލުހުން
8 މަސް ކުރިން
މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި ޓިކްޓޮކް ތަރި ފާތިމަތު ރޫމާ (ޕްރިޓީ ރޫމީ) ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. ޕްރިޓީ ރޫމީ އަދި އޭނާގެ ފިރިމީހާ، މުހައްމަދު ނަސީމު ހައްޔަރުކުރީ އެދެމީހުން ދިރިއުޅެމުންދާ ހ. ބްލޫ ބްރިޖް އިންނެވެ. ނަސީމަކީ މަސްތުވާތަކެތިގެ