އަދީބް
2 އަހަރު ކުރިން
ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު އަދީބާއި، އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަބްދުﷲ ޒިޔަތު ގެޔަށް ބަދަލުކޮށްފައި ވަނީ ރައީސް ޔާމިނާއި ދެކޮޅަށް ހެކިބަސް ދިނުމުން އޭގެ ބަދަލަކަށް ދިން އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް