ލައިފްސްޓައިލް
2 އަހަރު ކުރިން
އަލަށް މީހަކާބައްދަލުވާއިރު އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ފާހަގަ ކުރެވޭނީ އެ މީހެއްގެ ހިނިތުންވުމެވެ. އެހެންކަމުން ރަގަނޅު ފެށުމަކުން ފަށަން ބޭނުންނަމަ ރީތި ހިނިތުންވުމެއް ހަދިޔާ ކުރަން ޖެހެއެވެ. މިކަމަށް ރީތި ހުދު ދަތް ފިލައެއް ހުރުން